Jacek Więcki

[:pl]Doświadczony manager z obszaru szerokorozumianych technologii teleinformatycznych. Obecnie pracuje W Krajowej Izbie Rozliczeniowej na stanowisku Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju IT.

Od ponad 25 lat związany z sektorem bankowym gdzie pracował w największych krajowych bankach, w których miał okazję uczestniczyć i realizować procesy transformacyjne zarówno wewnątrz organizacyjne jak i zewnętrzne strukturalno-przeobrażeniowe.

Realizator i uczestnik wielu innowacyjnych przedsięwzięć i projektów zmieniających funkcjonowanie produktów i procesów w bankach.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Radomskiej, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji gdzie studiował kierunki z obszaru Zarządzania Informatyką w Przedsiebiorstwach.[:en]Experienced manager in the area of broadly understood ICT technologies. Currently, he works at the National Clearing House as the Director of the IT Strategy and Development Department.

For over 25 years associated with the banking sector where he worked in the largest national banks, in which he had the opportunity to participate and implement transformation processes both within the organizational and external structural and transformation.

A contractor and participant in many innovative projects and projects changing the functioning of products and processes in banks.

A graduate of the Warsaw School of Economics, the Radom University of Technology, University of Information Technology, Management and Administration, where he studied majors in the field of IT Management in Enterprises.[:]