Jacob Lund Nielsen

[:pl]Jacob prowadzi biuro w Brukseli. Doradzał klientom z różnych branż w zakresie komunikacji strategicznej i spraw rządowych. Kieruje zespołem ds. Praktyk w zakresie transportu i usług finansowych w Brukseli, ale także uczestniczy w strategicznych rachunkach całej firmy, w tym w Microsoft, Facebook i Accenture. Jacob był współzałożycielem gabinetu DN w 2005 roku i był jego Partnerem Zarządzającym do czasu przejęcia przez Teneo w 2017 roku.

Jacob rozpoczął karierę w polityce, przewodnicząc studentom Europejskich Demokratów, pracując jako szef sztabu u posła do Parlamentu Europejskiego i kierując brukselskim “think tankiem” politycznym. Jest częstym mówcą i wykładowcą.[:en]

Jacob leads the Brussels office. He has advised clients from across the whole range of industries on strategic communication and government affairs. He heads up the Transport and Financial Services practice group in Brussels but also contributes to strategic accounts across the company, including Microsoft, Facebook and Accenture. Jacob co-founded cabinet DN in 2005 and was its Managing Partner until the acquisition by Teneo in 2017.

Jacob began his career in politics, chairing European Democrat Students, working as a Chief of Staff to a Member of the European Parliament and heading up a Brussels-based policy think-tank. He is a frequent public speaker and lecturer.

[:]