Janusz Cieszyński

[:pl]Janusz Cieszyński pracował jako doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, a w latach 2016-17 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Prowadził firmę zajmującą się doradztwem biznesowym i prawnym dla przedsiębiorców z sektora MŚP. W latach 2009-2014 pracował w jednej z największych firm z obszaru telekomunikacji. Przewodniczący Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Kompetencje:

  • Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.
  • Nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

[:en]Janusz Cieszyński worked as an adviser to Prime Minister Mateusz Morawiecki at the Ministry of Development and the Ministry of Finance, and in the years 2016-17 he headed the Department of Small and Medium Enterprises at the Ministry of Development. He ran a company dealing with business and legal consulting for entrepreneurs from the SME sector. In 2009-2014 he worked in one of the largest telecommunications companies. Chairman of the Supervisory Board of Export Credit Insurance Corporation S.A.

Competence:

Initiates, coordinates and supervises the execution of tasks by the Department of European Funds and e-Health.
He oversees the activities of the Healthcare Information Systems Center in Warsaw.[:]