Janusz Diemko

Ma ponad 18-letnie doświadczenie w branży płatniczej.

Dołaczył do spółki Polskie ePłatności S.A. jako Prezes Zarządu w lipcu 2016 z ramienia nowego właściciela Innova Capital.

W 2015 świadczył usługi konsultingowe i doradcze, pracując nad projektami akwizycji spółek, pozyskiwanie finansowania, oraz analiz rynkowych.

Od 2005 Członek Rady Nadzorczej Ipopema Securities. Od 2014 Partner i Investor w funduszu Angel Hedgehog Fund inwestujący we spółki ecommerc / ICT na wczesnym etapie rozwoju.

W latach 2006-14 był Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. Przeprowadził proces sprzedaży POLCARD przez G-Tech/Innova Capital do First Data a następnie koordynował wdrożenie firmy w globalne struktury korporacji. Jako Dyrektor Regionalny odpowiadał także za biznes First Data w Niemczech i Austrii, a wcześniej za Węgry Czechy i Słowację.

W latach 2006-14 również pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Agentów Rozliczeniowych działającego przy Związku Banków Polskich, i był Członkiem Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim.

W latach 1998-2006 był związany z firmą Euronet, zajmując stanowiska co 2 lata Dyrektora Finansowego w Polsce, Dyrekora Generalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA oraz ostatnio Dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina oraz Kraje Nadbałtyckie).

Urodzony w Anglii ukończył geografię na Uniwersytecie Londyńskim (University College), posiada kwalifikacje Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii (ACA) oraz jest Członkiem Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii (ACT). Gra w tenisa, squash i na akordeonie.

He has over 18 years of experience in the transaction and payment processing industry.

He joined Polskie ePłatności S.A. as CEO in July 2016 as part of the new management team of the new owners Innova Capital.

In 2015 he provided consulting and advisory services, working on M&A projects, financing support and market analyses.

From 2005 a supervisory Board Member of Ipopema Securities. From 2014 a Partner / Investor in Hedgehog Angel Fund investing in early stage ecommerce and ICT businesses in Poland.

From 2006-14 he was President of the Executive Board at First Data Polska. He has managed the sales process of Polcard by G-Tech/Innova Capital to First Data, subsequent integration of the company into the global organization. He was also Regional Director for Germany and Austria, and previously Hungary, Czech Republic and Slovakia.

From 2006-14 he was also the Chairman of Committee of Polish Acquirers under the auspices of the Association of Polish Banks and was a member of the Payment System Committee at the National Bank of Poland.

From 1998 to 2006 he was employed at Euronet both in Poland and EMEA, changing positions every two years; Finance Director Poland, Managing Director of Euronet Polska, M&A Director for EMEA and as Market Development Manager (Russia, Ukraine and Baltic states).