Adrian Kutnik

Adrian Kutnik, Dyrektor Działu Private Market GPW. Kierownik projektu mającego na celu stworzenie platformy opartej o blockchain do tokenizacji aktywów niefinansowych i finansowych. Pierwszym produktem mają być stokenizowane dzieła sztuki co zdemokratyzuje dostęp do nich dla mniejszych kolekcjonerów.