Marcin Przeciszewski

Dziennikarz i działacz katolicki. Studiował na wydziale historii UW oraz w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła Katolickiego KUL. W okresie studiów związany z podziemnym ruchem wydawniczym. W 1979 roku założył w Polsce pierwsze wspólnoty „Wiara i Światło”, skupiające osoby niepełnosprawne umysłowo ich rodziny i przyjaciół.
W latach 1986-1991 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Międzynarodowej tego ruchu. Był też (1989-1993) redaktorem naczelnym kwartalnika „Światło i cienie” – pisma chrześcijańskiego skierowanego do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Pracował w tygodniku „Ład”, miesięczniku „Powściągliwość i Praca” oraz Ilustrowanym Tygodniku Informacyjnym „Spotkania”. Od 1993 r. redaktor naczelny i prezes zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jest jednym z założycieli Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Należy do inicjatorów Zjazdów Gnieźnieńskich w ich obecnej formule. Był członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej
oraz z ramienia Konferencji Episkopatu Polski był odpowiedzialnym za obsługę medialną
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Jest konsultorem Rady ds. Środków
Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.
Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim jak i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego.