Michał Szymański

[:pl]

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. odpowiadający za Obszar Sprzedaży i Zarządzania Produktami. Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu odpowiadał za opracowywanie strategii spółki oraz nadzór nad jej realizacją. Przez wiele lat był odpowiedzialny za rozwój usług rozliczeniowych KIR S.A. Jest m.in. autorem koncepcji oraz szczegółowych założeń systemu EuroELIXIR. W przeszłości pełnił także rolę eksperta ds. systemów płatniczych w ramach sponsorowanego przez USAID, a realizowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers projektu, wspomagającego politykę ekonomiczną i reformy instytucjonalne w Czarnogórze oraz z ramienia Związku Banków Polskich uczestniczył w pracach szeregu międzynarodowych grup roboczych, w tym OITS (Operations, Infrastructure, and Technology Standards) – grupy działającej w ramach Europejskiej Rady Płatności (European Payments Council).

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku jest członkiem Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych (European Automated Clearing House Association – EACHA). W roku 2015 został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów Europejskiej Spółdzielni Rozliczeniowej (European Clearing Cooperative).

[:en]

Since joining the Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. in 1995, where he is currently a Vice President of the Management Board, Michal’s career has been linked to business development, strategy and both the practical and theoretical aspects of payment systems. His achievements include the successful introduction of the settlement finality project (2004), and establishing a local clearing/STEP2 connection through the implementation of the EuroELIXIR system (2005). In 2002, he obtained a Ph.D. at the Warsaw School of Economics.

His work experience is not limited to Poland, as in 2001 he participated as an expert in an economic development project in Montenegro sponsored by USSID. Since 2012, he is a member of the Board of Directors of European Automated Clearing House Association (EACHA). In 2015 he was appointed a Chairman of the Board of Directors of the European Clearing Cooperative.

[:]