Jerzy Mroczek

Jerzy jest prawnikiem, który stoi za tworzeniem rozwiązań prawnych i wzorów umów, na których opiera się system płatności mobilnych BLIK. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorstw wdrażających skomplikowane projekty produktowe oraz korzystających z niestandardowych źródeł finansowania. Specjalizuje się w prawie kontraktów, prawie bankowym, prawie nowych technologii i prawie konsumenckim. W zespole BLIK Jerzy jest odpowiedzialny za kwestie prawne i compliance związane z funkcjonowaniem PSP i BLIK na poziomie biznesowym, regulacyjnym, korporacyjnym i międzyorganizacyjnym. W swojej pracy wspiera projekty biznesowe BLIK w sposób jak najbardziej efektywny, maksymalizując przestrzeń dla realizacji zasady swobody umów przy jednoczesnym uwzględnieniu ram wyznaczonych przez obowiązujące standardy regulacyjne.