Paweł Jaroszek

Od stycznia 2014 r. Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów odpowiadający m.in. za zapewnienie płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Odpowiedzialny za wdrożenie projektu e-Składka. Audytor tytularny Komisji Kontroli ISSA oraz wiceprzewodniczący Komisji Technicznej ISSA ds. poboru składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także Przewodniczący Komitetu Sterującego w ramach Europejskiej Sieci ISSA (IEN). Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki SA. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związany od 1999 r. początkowo jako Naczelnik Wydziału, później Wicedyrektor i Dyrektor Departamentu. W latach 2008-2010 Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Specjalista w dziedzinie finansów. Absolwent ekonomii oraz prawa, a także podyplomowych studiów menedżersko-finansowych oraz z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.

Since January 2014, Member of the Management Board supervising theFinance and Realization of Income Division for ensuring the financial liquidity of the Social Insurance Fund and managing the assets of the Demographic Reserve Fund. The titular auditor of the ISSA Control Committee and the vice-chairman of the ISSA Technical Committee on the collection of social security contributions, as well as the Chairman of the Steering Committee within the framework of the European ISSA Network (IEN).

Responsible for the implementation of the e-contribution project at ZUS.

He started his professional career at the Treasury Department of Bank Energetyki SA. He joined the Social Insurance Institution in 1999, initially as the Head of the Unit, then he took the position of Deputy Director and Director of the Department. During 2008-2010, Member of the Management Board of the National Capital Fund SA. A specialist in finance. He holds economics and law degrees. He has also completed postgraduate managerial and financial studies in theareaof financial and management accounting.