Piotr Domaszewski

[:pl]Na stanowisku od stycznia 2014 r., odpowiada za rozwój produktów kartowych. Wcześniej przez ponad rok koordynował współpracę firmy z najważniejszymi bankami w Polsce.

Swoją karierę rozpoczął w Alior Bank, kierując zespołem odpowiedzialnym za karty kredytowe. Następnie przez niemal 3 lata zajmował się analogicznym obszarem w banku Citi Handlowy, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenia nowych produktów, relacje z partnerami biznesowymi oraz za zarządzanie portfolio produktów obejmującym 140 tys. kart płatniczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również za granicą – jako menedżer ds. kart kredytowych w grupie Citi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w izraelskim oddziale Mastercard, przy wsparciu rozwoju nowego biznesu.

Piotr jest absolwentem Instytutu Studiów Politycznych w Paryżu (specjalizacja: marketing) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja: bankowość i finanse). Ukończył również studia podyplomowe z historii sztuki na Collegium Civitas.[:en]From January 2014 he has been responsible for the development of card products. Prior to that, for over a year he coordinated the company’s cooperation with leading banks in Poland.

He began his career at Alior Bank, leading the team responsible for credit cards. Then, he spent almost 3 years working in the same area at Citi Handlowy Bank, where he was responsible for the implementation of new products, relations with business partners and the management of the product portfolio of 140,000 payment cards.

He also gained his professional experience abroad as a credit card manager in the Citi Group in the United Arab Emirates, and in the Israeli branch of Mastercard, where he supported development of new business.

Piotr is a graduate of the Institute of Political Studies in Paris (specialization: marketing) and the Warsaw School of Economics (specialization: banking and finance). He also completed postgraduate studies in art history at the Collegium Civitas.[:]