Rafał Gołębiewski

Rafał Gołębiewski, jest powszechnie uznanym i rozpoznawalnym na polskim rynku ekspertem w dziedzinie zarządzania międzynarodowymi organizacjami. Obecnie Dyrektor Generalny oraz  Head of Business Development polskiego oddziału Elavon Financial Services, jednej z największych na świecie firm obsługujących płatności, gdzie od 2011 r. odpowiada za całość działalności sprzedażowej i finansowej w Polsce.

W ciągu 3 lat kierowany przez Rafała Gołębiewskiego polski oddział firmy Elavon, który zatrudnia 600 pracowników, potroił swoje przychody.

Dzięki swym naturalnym zdolnościom przywódczym i silnej motywacji Rafał Gołębiewski wraz ze swoim zespołem pozyskał ponad  20 000 klientów, którzy do dzisiaj korzystają z usług Elavon.

Będąc osobą ambitną i konsekwentną w wyznaczaniu sobie celów, zaraża innych energią, kreatywnością i zaangażowaniem w pracę.

Jeśli chodzi o strategie biznesowe, jest wizjonerem, który konsekwentnie rozszerza potencjał biznesowy firmy.

Wnikliwość i intuicja z jaką zarządza organizacją oraz wyczucie potrzeb klienta sprawiają, że każdy jego projekt kończy się sukcesem.

Robert Gołębiewski posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu zmianami i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Od ponad 25 lat Rafał Gołębiewski działa w sektorze płatniczym i finansowym.

O jego dużym doświadczeniu w przygotowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych świadczą liczne sukcesy, a jego szeroka wiedza i umiejętności obejmują także zarządzanie zasobami ludzkimi w złożonych środowiskach biznesowych w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Estonii oraz na Słowacji, Ukrainie, Białorusi i Litwie

W przeszłości Rafał Gołębiewski pracował także jako Director of Card Payment Business for Central Europe w American Express.

W zarządzaniu jest dynamicznym strategiem, który potrafi pozyskać do współpracy i partnerów, i banki.[:en]Rafał Gołębiewski, is a widely recognized expert in Polish market in managing international corporations. Currently he holds Managing Director positon at Elavon Financial Services in Poland. Since 2011 he has been responsible for sales and financial activity of the Polish subsidiary of Elavon, which is one of the biggest global corporations in the card payment industry.

In a three-year period, the 600-employee Polish branch of Elavon supervised by Rafał, has tripled its revenue.

As a natural and highly motivated leader, Rafał, together with his management team, has won and serviced over 20 000 customers to date. Being both disciplined and ambitious in setting personal goals, he influences others using his energy, creativity and dedication to work. He is a visionary in business strategy consistently expanding the business potentials. His insight into the specifics of the organization and customers’ needs results in robust success of his projects. He has extensive experience in change management and business restructuring.

For over 25 years Rafal has been engaged in the European financial and payment industry. Evidenced by his success Rafal has experience in preparation and implementation of business strategies. His expertise includes managing human resources in complex business environments across Poland, Romania, Bulgaria, Ukraine, Belarus, Slovakia, Estonia, and Lithuania.

In the past, Rafal has also worked as a Director of Card Payment Business for Central Europe at American Express.

Rafal is a dynamic management strategist, who wins a large spectrum of businesses including partners and banks.[:]