Robert Midura

[:pl]Obecnie Country Manager w Euronet Polska.

W przeszłości pracował na stanowiskach zarządczych w bankach: PeKaO SA, PBK SA, BPH SA, Alior Bank SA.

Był również członkiem Rad Nadzorczych, m.in. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ATUT, KIR S.A., MCG sp. z o.o., TUW TUZ.

Główne obszary biznesowe to: consumer finance, rynki międzynarodowe, operacje i logistyka, HR, płatności międzynarodowe, outsourcing, projekty doskonalenia procesów.[:en]Currently, Country Manager at Euronet Poland.

Previously, he managed various divisions at banks: PeKaO SA, PBK SA, BPH SA, and Alior Bank SA. He was also a member of Supervisory Boards, including Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ATUT, KIR SA, MCG sp. O.o., TUW TUZ.

The main business areas are: consumer finance, international markets, operations and logistic, HR, international payments, outsourcing, process improvement projects.[:]