Sebastian Owczarski

[:pl]Udziałowiec oraz członek zarządu w randze CBDO w firmie Wallet Factory pl sp. o.o. podmiot z branży FinTech. Podwaliny doświadczenia pod branżę FinTech zdobywał tworząc przez prawie 14 lat system partnerski mBanku jako prezes zarządu spółki partnerskiej.

W okresie do 2015 roku powiązany z firmą YoSoftware SA oraz MyFinanse SA gdzie doprowadził do stworzenia systemu e-zdolnosc.pl, który to system weryfikował zdolność kredytową klientów w wielu bankach system funkcjonował w latach 2009 do 2013.

Stworzył spółkę tax4you sp. z o.o. gdzie jako certyfikowany księgowy doprowadził do jej rozwoju oraz informatyzacji a po roku 2014 odszedł z władz spółki zostając do dnia dzisiejszego jej udziałowcem. Jako członek najstarszej organizacji biznesowej w Polsce, www.spiks.org.pl od 2016 roku jest jej vice prezesem a dodatkowo od 2015 roku jest członkiem rady gospodarczej Fundacji FOR prof. Leszka Balcerowicza.

W wolnym czasie poświęca się pasjom takim jak nurkowanie czy jazda na motorach.[:en]Shareholder and board member of the rank of QED at Wallet Factory  entity from FinTech industry. The foundations of experience in the industry FinTech gained by creating the system partner of mBank as CEO of the partnership for nearly 14 years.

In the period up to 2015 affiliated with YoSoftware SA and SA MyFinanse which led to the creation of a system e-zdolnosc.pl, the system verifies the creditworthiness of customers in many banks, a system was in place from 2009 to 2013.

Created company tax4you where as a certified accountant led to its development and computerization and after 2014 he left the management of the company becoming today a shareholder. As a member of the oldest business organization in Poland, www.spiks.org.pl in 2016 is the vice president and also from 2015 he is a member of the economic council of the prof. Leszek Balcerowicz. Foundation FOR

In his spare time he is devoted to pursuits such as scuba diving or riding on motorcycles.[:]