Joanna Smolska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – w Szkole Głównej Handlowej (finanse) oraz Akademii im L. Koźmińskiego (zarządzanie w administracji), Członek Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. W Urzędzie Miasta od 2007 r., odpowiedzialna za zarządzanie płynnością finansową budżetu Miasta, pozyskiwanie finansowania zwrotnego z Międzynarodowych Instytucji Finansowych, a także obsługę bankową Miasta; zaangażowana w poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego obszaru zarządzania finansami.