Michał Szymański

Michał Szymański jest ekspertem ds. strategicznego rozwoju nowych rynków. Przez wiele lat pracował w Krajowej Izbie Rozliczeniowej (KIR), gdzie przez ponad 10 lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Do jego obowiązków należały wszystkie systemy rozliczeniowe. Aktywny był również za granicą, gdzie pracował m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Czarnogórze. Przez wiele lat był członkiem Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Automatycznych Izb Rozliczeniowych (EACHA). Obecnie koncentruje się na rozwijaniu działalności za granicą, w szczególności w zakresie prawnych i technicznych aspektów rozliczeń w euro.