Digital era – XII Cashless Congress

Różnorodne potrzeby konsumentów w cyfrowym świecie

W dobie gwałtownego rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych, które pomagają rozwijać gospodarkę i wspierają rozwój cyfrowych umiejętności konsumentów należy mocno zadbać o to, by głównym imperatywem i wyznacznikiem kierunków rozwoju było podejście oparte o zbalansowane potrzeby nas, konsumentów. W tym kontekście nie można zapominać o osobach, dla których asymilacja nowoczesnych usług jest utrudniona. Trzeba o tym pamiętać głównie dlatego, że wykluczenie finansowe konsumentów jest zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki i należy z nim walczyć – sposobem jest m.in. edukacja, ale również utrzymanie pewnego zdrowego balansu w obszarze dostępnych form płatności.

Gotówka jest środkiem płatności oferującym proste i natychmiastowe rozliczenie transakcji realizowanych w sposób bezpośredni, bez potrzeby korzystania z jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Nadal jest to jedyna forma pieniądza, jaką osoby fizyczne mogą posiadać bezpośrednio. Jako taka powinna ona pozostać powszechnie dostępna i przyjmowana. Oczywiście trzeba też pamiętać, że w niektórych obszarach, takich jak obrót gospodarczy, Państwo ma prawo tak regulować stosunki gospodarcze, żeby wskazywać prymat obrotu bezgotówkowego nad gotówkowym. Sferą, w której imperium Państwa ma podobną, prawnie umocowaną swobodę działania są również przepisy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Wątek wolności, którą powinien mieć konsument w zakresie dostępu do preferowanych przez niego form płatności, widać też bardzo mocno w prawie powszechnie obowiązującym, choćby w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które kilka lat temu wzmocniły status prawny akceptacji gotówki poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego prawa wyboru najlepszej, z ich punktu widzenia, metody płatności, w tym płatności gotówkowych.

Jednocześnie na forum UE, w ramach prac nad pakietem rozporządzeń dot. cyfrowego euro jednym z mocno dyskutowanych obecnie wątków jest ten związany ze wzmocnieniem sytuacji prawnej banknotów i monet emitowanych przez EBC jako prawnego środka płatniczego (tzw. legal tender). Ten wątek jest tym bardziej istotny, ponieważ jest on elementem szerszego pakietu projektowanych zmian prawnych, które mają docelowo wesprzeć emisję cyfrowych walut ale właśnie wraz z zabezpieczeniem prawa do gotówki. Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego to również kwestia bezpiecznej i dostępnej infrastruktury wspierającej dostęp do gotówki (bankomaty, usługa „płać i wypłacaj”). Wszystkie nierównowagi tego rynku (choćby ta związana z przestarzałym modelem finansowania dostępu do gotówki przez bankomaty) wymagają dokładanych analiz instytucji do tego powołanych. Podsumowując należy wskazać, iż sprawą kluczową jest przyjęcie pewnego balansu w podejściu do rozwoju form płatności wraz z promocją podejścia „płać jak lubisz”, co pozwoli na pełną decyzyjność konsumentów co do preferowanej formy płatności, z zachowaniem wyraźnie uzasadnionych i proporcjonalnych ograniczeń dla stosowania nieproporcjonalnych ilości gotówki do celów indywidualnych płatności, które to ograniczenia mogą być konieczne m.in. w celu zapobieżenia ryzyku prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw źródłowych takich jak uchylanie się od opodatkowania.

Zapraszamy już dziś do rejestracji na to unikatowe wydarzenie. Do zobaczenia na Cashless Congress Digital Era już 28-29 maja br.

Zapraszamy już dziś do rejestracji na to unikatowe wydarzenie. Do zobaczenia na Cashless Congress Digital Era już 28-29 maja br.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0